יברר את העניין עד תומו – ח”כ הרב קריב בראיון בעקבות אירוע התקיפה של כתבת דמוקרטTV ע”י ח”כ פינדרוס