“מדינת ישראל לא קמה על בסיס הרעיון של עליונות יהודית – זה זיהום מוסרי” פרופ’ אסא כשר פטריוט ישראלי