מנסים למחוק את הדמוקרטיה – הכוונות מאחורי ״חוק העמותות״ והלחץ האמריקני