היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מיכאל בן יאיר, תוקף את החוקים של הממשלה שבדרך: