המונולוג השבועי – יוסי לוי על ענפי הספורט החדשים של הפוליטיקאים הישראלים