הסופר יאיר נהוראי ללוסי אהריש: “הציבור היהודי מצבי נגד הדמוקרטיה הליברלית”