העיתונאי בן דרור ימיני מציע לצנן את החששות מפסקת ההתגברות