העיתונאי בן כספית בקריאה מפתיעה: בעד תיק הבטחון לאריה דרעי