“הרבה מאוד ממטפלי ההמרה הם בעצמם הומואים בארון” – בן זילברמן משתף מהחוויות הקשות של טיפולי ההמרה