חברת הכנסת אפרת רייטן על המשמעות האמיתית של פסקת ההתגברות