לא מיוצגים בכנסת – ההסכמה הנדירה בין אמלי עמרוסי לגונן בן יצחק