לי ירון, כתבת האקלים של הארץ, מסבירה כיצד החלשת מערכת המשפט תפגע במאבקים הסביבתיים”