מדליקת המשואה יעל שרר מבהירה: נעבוד ונתקשר עם מי שנמצא בקואליציה