נסיגות, שתי מדינות וקיר הברזל של ז’בוטינסקי – הויכוח של אמילי עמרוסי ועו”ד גונן בן יצחק: