“נתניהו קלאסי” – הפרשנות של אטילה שומפלבי על סערת אבי מעוז