סדרת הרשת “משמש” והפרויקט לדו-קיום | כתבתו של ישראל פריי