עו”ד דניאל חקלאי על הרפורמה של שר המשפטים לוין: “המטרה שלו היא ליצור כאן דיקטטורה”