ע”וד יובל יועז מסביר את המשמעות האמיתית של פסקת ההתגברות