עיתונאית ‘הארץ’ ענת קם: “חושבת שמח”ט חברון נכשל בתפקדיו”