“על מזבח ההתנחלויות לא יהיה לנו צה”ל” – עו”ד גונן בן יצחק זועם על רדיפת סא”ל אלפסי