רינו צרור במהדורה המרכזית – החולי בתקשורת בישראל עמוק יותר מגלי צה”ל