שינוי חברתי דרך מוזיקה – המוזיקאי אריה הספרי מדבר על הצורך של חילונים בתרבות