תקציב המדינה, מצב המשרדים שניהלו בעבר ודעתם על הפוליטיקה העכשווית | ד”ר אפרים סנה ודן מרידור