איך הציבור החרדי עדיין מסוגל לצעוק “נמות ולא נתגייס”?