דוכן תפילין? לא בבית ספרנו – שניאור ובר מאמין בקירוב הנוער למסורת דרור רפאל טוען שמדובר בהדתה