האם ההידברות היא יציאה מעבדות לחירות? ומי הופתע מהתנהגות החרדים מול המפגינים החילוניים בבני ברק