האם יש לדרור ושניאור ערכים משותפים שמצדיקים חיים משותפים באותה מדינה?