האם אישור בית המשפט להפעלת בריכה בשבת בשכונה מעורבת בירושלים הוא צעד לא דמוקרטי?