יהודי ודמוקרטי: האם אלוהים היה במלחמה? דרור רפאל ושניאור וובר מתווכחים ופטריוטיים בו זמנית