האם פוליטיקת הזהויות נעשית על חשבון חללי המלחמה? דרור רפאל ושניאור וובר בויכוח על כבוד הנופלים