יהודי ודמוקרטי – דרור רפאל ושניאור ובר בדיבייט על ענייני השבוע – מסכימים שלא להסכים