יהודי ודמוקרטי – דרור רפאל ושניאור ובר השבוע עם נושא מיוחד לדיבייט שבחרו שותפי דמוקרטTV בסקר מיוחד!