יהודי ודמוקרטי – דרור רפאל ושניאור ובר מסכימים לא להסכים