יהודי ודמוקרטי – דרור רפאל ושניאור ובר מנסים להבין אם חרדי שנטמע בחברה בהכרח מוותר על מרכיבים מזהותו