יהודי ודמוקרטי – דרור רפאל ושניאור ובר על הקשר בין סיוע אלוהי לבין סיכוי לדירוג מטיב לכלכלת ישראל