“יהודי ודמוקרטי” – דרור רפאל ושניאור ובר בדיבייט על ענייני השבוע, מסכימים שלא להסכים