“יהודי ודמוקרטי” – דרור רפאל ושניאור ובר מתווכחים על ענייני היום ובהם קרן הארנונה והטענות לאנטישמיות