“יהודי ודמוקרטי” – דרור רפאל ושניאור ובר על תגובות של חרדים מסוימים כלפי נשים באוטובוסים ועוד נושאים