“יהודי ודמוקרטי” – דרור רפאל ושניאור ובר מתווכחים על מה שבין דת ודמוקרטיה ומסכימים שלא להסכים