יהודי ודמוקרטי: מתי ביקורת על החברה החרדית הופכת לקמפיין שנאה? דרור רפאלי ושניאור ובר בוויכוח חדש