יוסף חגואל שנפצע במלחמת ששת הימים חזר לשכונת מאה שערים שם נפצע לפני 55 שנה והתקבל באיבה וצעקות