מה אתם חושבים על תרומת כליה ליהודי בלבד? “יהודי ודמוקרטי” – דרור רפאל ושניאור ובר מסכימים שלא להסכים