מי החמיאה לשר גולדקנופף על עבודה משותפת? יהודי ודמוקרטי – דרור רפאל ושניאור ובר והסטריאוטיפים במדינה