מספרי הגיוס בחברה החרדית צונחים – דרור רפאל חושב על גיוס בכוח לכל החרדים, שניאור ובר פחות