סגור תפריט

שלטון המיעוט

מאת מתי גומטן

תגידו, מה שווה החלטת רוב במפלגה אם כל חבר כנסת יכול להצביע כרצונו כי זה לא מתאים לו או סתם כי זו דרך להתבלט ולתפוס כותרות?
אני מבקש להזכיר לכם חברי הכנסת, שלא נבחרתם בבחירות אישיות, המנדט אינו שלכם אלא של המפלגה שלכם.

נכון, יכולות להיות החלטות שממש סותרות את תפיסת עולמכם והדרך שבה רציתם ללכת. זה יכול לקרות בכל קואליציה ובייחוד בכזו הבנויה על שיתוף פעולה בין קצוות פוליטיים. מה שהכי נדרש מחברי הקואליציה הנוכחית זו ההכרה שאף צד לא יגשים את כל שאיפותיו וחייבים להפנים שמילת המפתח היא פשרה.

ואם אתה חבר כנסת שמצפונך לא נותן לך להיות שותף להחלטה או לדרך מסוימת, תאבק על דעתך בכל כוחך במוסדות המפלגה שלך. אם לא הצלחת לשכנע והרוב הצביע בניגוד לדעתך, אתה חייב לבחור בין שתי אפשרויות לגיטימיות: או להשלים עם דעת הרוב, או להתפטר מהכנסת. להישאר במפלגה ולהצביע נגד החלטותיה, זו בריונות שאסור להשלים איתה. זה עיוות בלתי סביר של השיטה הדמוקרטית שמבוססת על החלטות רוב. בפועל, הצבעות בניגוד להחלטת מפלגה שאתה חבר בה, מייצרת שלטון של המיעוט ומעודדת סחטנות של עוד חברי כנסת.

מה עושים? איך פותרים את העיוות הזה? בעולם אידיאלי, הייתי סומך על המצפון של חברי הכנסת שלא מסכימים עם עמדת מפלגתם, שיפנו את מקומם בכנסת. אבל ההיסטוריה של הכנסת מלאה בעריקות או בניסיונות עריקה. אם פעם זה נעשה בסתר, היום נעלמה הבושה וחברי כנסת סוחרים במנדט שלהם ומוכנים להעביר אותו למפלגה יריבה, תמורת שריון, תפקיד או מעמד.

בעיני זהו ממש שוחד בחירות והיה נכון שגם המציע שוחד וגם מקבלי השוחד יענשו ואפילו יורחקו ממנה. חייבים לשנות את החוק ולקבוע שאם חבר כנסת הצביע נגד החלטה מפורשת של חברי סיעתו, תוכל הסיעה לפטר אותו מתפקידו כחבר כנסת ולהכניס במקומו את הבא בתור ברשימה. אני לא מפרט כאן את פרטי החוק המוצע אבל לא יתכן שחברי כנסת, יחבלו באינטרסים של הרשימה אליה הם שייכים וימשיכו להיות חברים בה.

ההודעות של הנהלות של מספר מפלגות, שהן אינן שולטות על חברי הכנסת שלהם, זו שערורייה שחייבים לעצור ומיד.

הצטרפו כשותפים

איך תרצו לתרום?

    • 1
    • 2
    • 3

    את פרטי אמצעי התשלום תוכלו להזין בשלב הבא