אלי אלי ישובו חטופים לגבולם – אסתר שמיר מבצעת את “הליכה לקיסריה”