“בישראל השנאה היא נורמטיבית” – שיחה עם פרופ’ עירן הלפרין