איך הדמוקרטיה תנצח גם אחרי שבעה באוקטובר – שיחה עם נדב איל