על משבר אמון בתקשורת, על כיסוי מקרוב של ההסתה לפני רצח רבין ועל השייטת – שיחה אישית עם גדי סוקניק