שוטר גיבור/שוטר אלים – הפער בין השוטר שהקריב את חייו בשבעה באוקטובר לגרסתו האלימה בהפגנות